Klienci indywidualni

Obsługujemy klientów indywidualnych w zakresie następujących dziedzin prawa. Poniżej wymienione są przykładowe, najbardziej popularne rodzaje spraw.

prawo cywilneprawo rodzinneprawo spadkowesprawy dotyczące nieruchomościsprawy konsumenckieprawo administracyjneprawo pracyprawo karne
 • rozliczenia umów (nie wykonanie umowy w terminie, nienależyte wykonanie umowy),
 • sprawy o zapłatę należności,
 • dochodzenie odszkodowań (od osób, które wyrządziły szkodę; od ubezpieczycieli),
 • uchylanie się od skutków zawartych umów,
 • sprawy o zniesienie współwłasności.
 • sprawy rozwodowe (z orzekaniem o winie albo bez),
 • sprawy o separację (z orzekaniem o winie albo bez),
 • alimenty (ustalanie albo zmiana wysokości),
 • podział majątku wspólnego,
 • uregulowanie kontaktów z dziećmi (albo zmiana sposobu kontaktów),
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • ustalenie albo zaprzeczenie ojcostwa.
 • porady dotyczące testamentów,
 • stwierdzenie nieważności testamentu,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • uznanie za zmarłego,
 • sprawy o zachowek,
 • przyjęcie albo odrzucenie spadku,
 • sprawy dotyczące zapisów windykacyjnych, zapisów i poleceń,
 • wydziedziczenie.
 • tworzenie i opiniowanie umów: przedwstępnych, deweloperskich, sprzedaży, dzierżawy i najmu,
 • zasiedzenie nieruchomości,
 • rozgraniczenie nieruchomości,
 • zniesienie współwłasności nieruchomości,
 • ustanowienie albo zniesienie służebności (np. służebność drogi koniecznej, przechodu, przesyłu),
 • sprawy o eksmisję i o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu,
 • postępowanie wieczystoksięgowe,
 • egzekwowanie zaległego czynszu,
 • tworzenie i opiniowanie umów związanych z realizacją inwestycji budowlanych.
 • sprawy dotyczące reklamacji (niezgodność towaru z umową, rękojmia),
 • sprawy dotyczące gwarancji,
 • tworzenie i opiniowanie regulaminów serwisów internetowych (w tym sklepów),
 • sprawy dotyczące roszczeń związanych z turystyką (odszkodowania za opóźnione loty, roszczenia do biur podróży, odszkodowania z ubezpieczeń turystycznych).
 • postępowania związane z realizacją inwestycji budowlanych,
 • postępowania środowiskowe,
 • zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
 • dostęp do informacji publicznej,
 • sprawy meldunkowe.
 • egzekwowanie należnego wynagrodzenia za pracę,
 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • odszkodowanie za bezprawne rozwiązanie stosunku pracy,
 • sprawy o przywrócenie do pracy,
 • sprawy dotyczące mobbingu,
 • sprawy związane z zakazem konkurencji,
 • odpowiedzialność materialna pracowników,
 • tworzenie i opiniowanie umów (o pracę, o zakazie konkurencji i in.) lub regulaminów.
 • obrona w sprawach karnych i wykroczeniowych,
 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem (występowanie jako oskarżyciel posiłkowy),
 • dochodzenie odszkodowania w postępowaniu karnym (powództwo adhezyjne).