Przedsiębiorcy

Obsługujemy zarówno spółki, jaki i przedsiębiorców indywidualnych. Nasze usługi świadczymy na dwa sposoby:

  Pojedyncze sprawy

Prowadzimy obsługę przedsiębiorców w pojedynczych sprawach. Nawet przedsiębiorcy, którzy w większości swoich spraw radzą sobie sami, czasami natrafiają na problem, który wymaga specjalistycznej pomocy. Zapraszamy do kontaktu, pomożemy.

  Stała obsługa

Oferujemy umowy na stałą obsługę prawną przedsiębiorców, w ramach których w zamian za ryczałtowe wynagrodzenie świadczona jest wszelka pomoc prawna w zakresie niezbędnym dla danej działalności gospodarczej: bieżące opiniowanie umów, konsultacje e-mailowe i telefoniczne, przygotowywanie lub opiniowanie pism itd. Możliwe są także dyżury w siedzibie klienta i świadczenie pomocy prawnej pracownikom lub właścicielom przedsiębiorstwa w ich sprawach prywatnych. Szczegółowy zakres umowy uzgadniamy indywidualnie.

Przykładowe, najczęściej występujące rodzaje spraw, w jakich pomagamy przedsiębiorcom:

doradztwo prawne
reprezentowanie w sprawach sądowych
reprezentowanie w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych
sprawy z zakresu prawa pracy
sprawy związane z odpowiedzialnością członków zarządu spółki
działalność licencjonowana
reprezentowanie w sprawach sądowych
sprawy upadłościowe
tworzenie i funkcjonowanie spółek
rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne
sporządzanie pism
umowy
udział w negocjacjach